PReVO in oprichting

De netwerkbijeenkomsten Rekenen van het Steunpunt Taal & Rekenen VO van juni 2018 in Breda, Ede en Assen hebben een enorme respons opgeleverd voor het nieuwe Platform Rekenonderwijs Voortgezet Onderwijs (PReVO).

Het bestuur van PReVO is alle respondenten daar zeer dankbaar voor.

 

Dit bewijst voor ons als bestuur dat er in Nederland een grote groep docenten, leidinggevenden, rekencoördinatoren, rekenexperts, toetsdeskundigen e.d. is, die toch specifiek belangstelling blijft houden voor de koers, de leerdoelen, de toetsing en de invulling van het rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs in Nederland.

 

Het bestuur ziet voldoende aanleiding om zich specifiek voor het rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs sterk te maken naast de al gevestigde verenigingen NVORWO en NVvW.  Met beide partijen zijn verkennende gesprekken gevoerd.  Het ministerie van OCW heeft PReVO ook als gesprekspartner reeds de noodzakelijke erkenning gegeven.

 

Als bestuur (in oprichting) zijn wij druk doende met twee pijlers te weten organisatorisch en inhoudelijk.

 

Organisatorisch:

-       Vastleggen vereniging als rechtspersoon;

-       Vastleggen statuten en huishoudelijk reglement;

-       Verwerven werkkapitaal in de vorm van subsidie en contributie;

-       Bouwen website en LinkedIn groep;

-       Activiteitenkalender 2019

 

Inhoudelijk:

-       Voorbereiding  VO-MBO conferentie op 27 november 2018;

-       Inhoudelijke reacties op tussenproducten curriculum.nu rekenen-wiskunde.

 

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Houd u de lancering van onze website in de gaten:  www.prevo.nu.

 

Schroom niet om ons te voorzien van tips en tops aangaande onze werkzaamheden.

Bent u tevreden, vertel het anderen. Hoe meer leden hoe beter.

Hebt u opmerkingen, vertel het ons. Hoe meer feedback hoe beter.

Hebt u tips en ideeën, laat het ons weten. Klik hier voor contact.

 

Ons doel is en blijft:

  1. belangenbehartiging t.b.v. de koers, de leerdoelen, de toetsing en de invulling van het rekenonderwijs
  2. het informeren omtrent ontwikkelingen van ieder die zich bezig houdt met het rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Platform Rekenonderwijs Voortgezet Onderwijs ( i.o.):

Esther van Dooren (voorzitter)

Ernst Rijnberg (secretaris)

Marjan Vos (penningmeester)

John Rombouts (algemeen bestuurslid)

Roemer Cooiman (algemeen bestuurslid)


 »