PReVO opgericht!

Als bestuur (in oprichting), zo schreven wij eerder, zijn wij druk doende met twee pijlers te weten: organisatorisch en inhoudelijk. 

 

Op organisatorisch gebied zijn inmiddels een aantal stappen gezet:

  • Een website is gebouwd.  
  • Het maken en vastleggen van statuten is op 4 december 2018 bij de notaris bekrachtigd. 
  • Ingeschreven bij de kamer van koophandel.
  • Zakelijke bankrekening aangevraagd.

We kunnen dus melden dat PReVO vanaf nu een officiële vereniging is! 

 

We kunnen ons nu richten op de activiteitenkalender 2019, het verder vormen van de vereniging en het werven van leden.

Uiteraard volgen we de ontwikkelingen van Curriculum.nu op de voet en zullen op 12-12 het AO in de Tweede Kamer volgen.   

 

Deze stappen hebben wij mede dankzij steun van NVORWO kunnen zetten. Uiteraard zijn wij hen bijzonder erkentelijk voor het gegeven vertrouwen!


«   »