Resultaten enquête n.a.v. besluiten Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft door middel van diverse moties gekozen voor het afschaffen van de centrale rekentoets (met ingang van schooljaar 2019-2020) en het opgaan van rekenen in het vak wiskunde en andere vakken.

Middels een enquête (verstuurd naar aanmeldingen op onze website) heeft het bestuur van PReVO geprobeerd om een beeld te krijgen van de wijze waarop het rekenonderwijs binnen scholen wordt georganiseerd en of reken- en wiskundedocenten onze zorgen delen over de manier waarop rekenen nu ondergebracht lijkt te moeten gaan worden.

 

Er zijn 59 reacties binnengekomen, dat is een gering aantal, dat zijn we ons terdege bewust, maar het geeft wel een beeld.

Onderaan dit bericht vindt u alle binnengekomen reacties, maar eerst een korte samenvatting:

  • Leerlingen krijgen nu vaak aparte rekenlessen.
  • Heel veel docenten geven wiskunde èn rekenen, maar er zijn ook veel docenten die alleen rekenen geven.
  • De rekenvaardigheid van leerlingen is toegenomen door extra aandacht voor rekenonderwijs na de invoering van de rekentoets.
  • Rekenen als apart vak zorgt voor eigenaarschap en diepgang, de angst bestaat dat bij het onderbrengen bij wiskunde en in andere vakken de samenhang zal ontbreken en te vaak onvoldoende aandacht zal krijgen, vooral bij PRO en VMBO.

 

Op dit moment zijn er vooral nog veel vragen over de verdere invoering van het huidige plan. Achter de schermen wordt er door diverse partijen druk gewerkt om met concrete antwoorden te komen, zodra er meer duidelijkheid is zullen we u natuurlijk weer informeren.

 


«   »