Brief: Verdwijnen met de rekentoets niet ook de rekenlessen?

Het bestuur van PReVO geeft u graag, voor de (formatie)onderhandelingen met uw directie, argumenten om rekenen als apart vak in enigerlei vorm op het lesrooster te handhaven.


«   »