Rekenkaarten alleen nog voor leerlingen met een dyscalculieverklaring

In voorgaande jaren konden scholen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie (ERWD) zelf bepalen of en onder welke omstandigheden zij het gebruik van rekenkaarten toestonden. Voorwaarde was dat er voor deze leerlingen voor rekenen een klein dossier was opgebouwd.

Met het verdwijnen van de centrale rekentoets is ook de verplichting van een dossier voor ERWD-leerlingen komen te vervallen. Dat heeft gevolgen voor het gebruik van rekenkaarten bij de examinering van vakken waarbij rekenen een rol speelt. Alleen leerlingen met een dyscalculieverklaring mogen met ingang van het schooljaar 2019-2020 bij het centraal examen gebruik maken van de standaardrekenkaarten (model 1, 2 of 3) van het CvTE (via onderstaande link te vinden). Verder is de aanvullende rekenkaart in analogie van het verdwijnen van de centrale rekentoets ook afgeschaft.

Het is aan te raden om leerlingen met een dyscalculieverklaring gedurende de vo-schoolloopbaan te laten oefenen met het gebruik van de standaardrekenkaart zodat zij er bij de centrale examens aan gewend zijn. Er mogen geen eigen onderdelen aan de rekenkaarten worden toegevoegd, wel mogen er zaken worden weggelaten als een leerling die niet nodig heeft en de lay-out mag desgewenst gewijzigd worden. Daardoor kunnen de kaarten nog wat handzamer worden gemaakt voor leerlingen met ERWD.

 

Naar de modellen van de standaardrekenkaarten

 

Bron: Steunpunt Taal en Rekenen VO


«   »