De historie van 10 jaar Steunpunt VO

Vele van onze lezers en wij hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van het Steunpunt Taal & Rekenen VO, vandaar dat wij even stil willen staan bij de opheffing hiervan.

Met het verdwijnen van de rekentoets uit de wet- en regelgeving is de opdracht van het Steunpunt VO achterhaald. Die opdracht was namelijk het uitleggen van (en communiceren over) de wet- en regelgeving met betrekking tot de Wet op de referentieniveaus Taal en Rekenen en de daarmee samenhangende wijzigingen op het gebied van het rekenbeleid van de overheid.
Geen wet? Dus geen communicatie meer daarover, dus ook geen Steunpunt meer nodig.

 

Maar het Steunpunt deed natuurlijk niet alleen aan communicatie over de regelgeving, ze organiseerden ook netwerkbijeenkomsten waar we allemaal veel aan hebben gehad.
Dit willen we vanuit PReVO oppakken, zodra de wetswijziging ook daadwerkelijk is gepubliceerd.

 

Johan van den Berg, letterlijk het gezicht van het Steunpunt VO, heeft de historie van 10 jaar Steunpunt VO samengevat en gepubliceerd, dit document willen we graag met u delen:


«   »