Rekentoets afgeschaft

Zoals iedereen ondertussen al wel gehoord heeft is de rekentoets afgeschaft. 

De samenvatting:

Met dit wetsvoorstel wordt de rekentoets in het voortgezet onderwijs (vo) met terugwerkende kracht afgeschaft met ingang van het schooljaar 2019/2020.

Toetsing van basisvaardigheden rekenen van leerlingen met wiskunde in hun eindexamenpakket geschiedt vanaf dat schooljaar door middel van het wiskunde-examen. Voor leerlingen die geen eindexamen in wiskunde doen, moet door scholen een schoolexamen rekenen worden ontworpen. De verplichting daartoe zal met ingang van het schooljaar 2020/2021 van kracht worden, omdat eerst in de benodigde wetgeving zal moeten worden voorzien.

Door de combinatie van het afschaffen van de rekentoets per 1-8-2019 en de invoering van het schoolexamen rekenen per 1-8-2020 ontstaat er een gat van één jaar waar leerlingen zonder wiskunde het diploma kunnen behalen zonder dat zij ofwel de rekentoets of het schoolexamen rekenen hoeven af te leggen. Een invoering met terugwerkende kracht is voor het schoolexamen rekenen niet mogelijk omdat, er in tegenstelling tot het afschaffen van de rekentoets, geen sprake is van een begunstigende maatregel.


Hieronder is de hele gang binnen de Tweede en Eerste Kamer te volgen:
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35357_afschaffing_rekentoets


«   »