PTA en SE rekenen

Na afschaffing van de rekentoets zijn er een aantal belangrijke wijzigingen opgetreden.
Kort samengevat:

  • Iedere leerlingen die geen examencijfer wiskunde op de cijferlijst bij het diploma krijgt, moet voldoen aan het PTA rekenen van de school.
  • 2A, 2AER, 2ER, 3ER en 3S bestaan niet meer als mogelijke niveau's, enkel nog 2F en 3F.
  • Rekenkaarten zijn alleen nog toegestaan voor leerlingen met een officiële dyscalculieverklaring waarin expliciet beschreven staat dat hier behoefte aan is.
  • Het cijfer van het SE Rekenen komt op een bijlage bij de cijferlijst en telt niet mee voor de slaag-/zakregeling.
  • School moet wel aandacht blijven geven aan rekenvaardigheden bij leerlingen.


Uitgebreide informatie een adviezen zijn te vinden via: https://www.slo.nl/handreikingen/vmbo/handreiking-se-rekenen-vmbo-havo/, deze is tot stand gekomen met medewerking van o.a. PReVO. 


«   »