Wat is PReVO?

Waarvoor staat PReVO?

PReVO staat voor Platform Rekenonderwijs Voortgezet Onderwijs.

 

Wij zijn een groep enthousiaste rekendocenten, rekencoördinatoren en andere professionals die zich inzetten voor goed rekenonderwijs.

Met name in het voortgezet onderwijs, maar daarbij horen natuurlijk ook de aansluitingen met het primair, middelbaar en hoger beroeps onderwijs en de praktijk.

 

We zijn voortgekomen uit de netwerkbijeenkomsten van het Steunpunt Taal en Rekenen VO.

Toen bekend werd dat het Steunpunt zal ophouden te bestaan vonden wij het belangrijk om elkaar te blijven zien en helpen, dus hebben we ons verenigd in PReVO.

Wat doet PReVO?

Ons inzetten voor goed rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs doen we op diverse vlakken.

Zo zijn we in gesprek met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over veranderingen omtrent de rekentoets, zitten we in Curriculum.nu en gaan we bijeenkomsten organiseren waarin belangstellenden van elkaar kunnen leren.

Wie zijn PReVO?

Het bestuur van PReVO wordt gevormd door:

Esther van Dooren (voorzitter)

Ernst Rijnberg (secretaris)

Marjan Vos (penningmeester)

John Rombouts (website)

Roemer Cooiman (algemeen)